Zpět na přispěvky
file49294267.jpg

Je lepek pouhým nocebo efektem?

V poslední době se lepek zdá být dietním terorem. Chléb, těstoviny, snídaňové cereálie, dokonce i masné výrobky jako párky a šunka. To vše obsahuje lepek. Tento lepkavý protein se nám vkradl nejen do potravinového průmyslu, ale i do našich myslí. Lepek je obviňován pro mnoho zdravotních problémů, od obezity přes ztrátu paměti, až po záněty a rakovinu. Celiakie a nesnášenlivost lepku jsou skutečné stavy a někteří z nás trpí problémy spojenými s konzumací lepku. My ostatní jsme neustále vystavováni informacím, že lepek je špatný pro všechny. Je možné, že samozvaní poradci (blogeři), autoři knih a média mohou celou problematiku lepku zahnat až tak daleko? Budeme se zabývat otázkou, zda je více nebezpečná součást stravy zvaná lepek nebo negativní myšlení spojené s jeho konzumací. Nejdříve se podíváme na základy toho, jak funguje lidská mysl.

Když vám doktor předepíše léky a seznámí vás některými vedlejšími účinky, tak je berete a dokonce očekáváte, kdy přijde moment, kdy přesně tyto příznaky začnete cítit. A co kdyby vám o nich lékař neříkal? Cítili byste bolest nebo jiný vedlejší účinek? Pravdpodobně ne. Když slyšíme nebo čteme o účincích, pocitech nebo úzkosti, máme tendenci tyto stavy vyvolávat. (Barsky a kol., 2002) A dokonce bylo dokázáno, že pesimistické myšlení dokáže konstruovat fyzickou bolest. (Atlas a Wager, 2012) Tyto vlivy jsou hlavně podvědomé a jsou nazývány nocebem, tedy opakem placebo efektu. Placebo je například spojení nějakého pozitivního efektu s látkou, která za normálních okolností udávané účinky nemá. Nocebo naopak představuje situaci opačnou, tedy že něco vyvolá negativní účinky, byť by za normálních podmínek nemělo.

Teoretické příklady placeba a noceba

Placebo

Máte 10 pacientů trpící bolestí. Vezmete obyčejný hroznový cukr, který sám o sobě nemá účinky, které by vedly k utlumení bolesti. Pacientům před požitím hroznového cukru řeknete, že hroznový cukr obsahuje látku, která jejich bolest sníží. Výsledkem bude, že 3 pacienti popíší, že bolest ustoupila.

Nocebo

Máte pacienta, kterému diagnostikujete vážnou chorobu a s lítostí mu oznámíte, že mu zbývá pouze půl roku života. Pacient po půl roce skutečně zemře, ale pitva odhalí, že byl naprosto zdráv.

Pokud věříte, že něco způsobuje fyzické poškození, tak to způsobobvat může. Váš strach může být spuštěčem symptomů a proto se podíváme, zda je možné, aby strach z lepku způosoboval jeho nesnášenlivost. Výzkumy Columbia University určily tři odlišné druhy spouštěčů:

Negativní zprávy z prostředí naší zdravotní péče Negativní zprávy z našeho sociálního okolí Vzdání se něčeho pro iluzi dosažení úspěchu (pozn.: v tomto případě vynechání lepku v jídelníčku pro úspěch typu redukce váhy, zlepšení zdravotního stavu apod.)

Když se podíváme na výše uvedené aktivátory, problematika lepku zasahuje do všech tří. Mnoho výživových poradců vyřadila lepek ze svého jídelníčku po přečtení jedné z mnoha knih napsaných v posledním desetiletí o negativních vlivech lepku na zdraví. Začala se cítit lépe (možná), a tak začali doporučovat nekonzumaci lepku masám klientů. Laik v oblasti stravování pak bere každého poradce jako oprávněného v oblasti výživy a jako autoritu. Takto se šíří negativní zpráva z naší zdravotní péče, jelikož se tématu a nového trendu chytnou média, letí informace do světa z úst několika odborníků a „odborníků“ najednou. To zapříčiní, že se škodlivost lepku dostane do podvědomí i někomu z vašeho blízkého okolí (rodina, partner, přátelé). Ti se při pojídání bagety u kafe rozpovídají o článku, který byl psán o lepku a jeho vlivu na tělesnou váhu, bolesti hlavy a celkové zdraví. Stačí, abychom nad tím začali přemýšlet. Když přijmeme myšlenku nového nebezpečí nebo změny kondice a spojíme jí s onemocněním nebo potížemi, které potkali někoho v naší sociální skupině, může to vést k nebezpečným následkům. Tím se náš trojúhelník uzavírá a sledujeme všechny tři spouštěče noceba najednou.

V praxi tato kampaň měla i pozitivní stránku týkající se onemocnění celiakie. Tato vlna pomohla snížit počet nediagnistiko­vaných. Bohužel ale také i zvýšit počet sebediagnisti­kovaných.

Nyní přejděme k experimentu, jehož autoři (Jessica Biesierski spolu s kolegy z Manash University, Melbourne, Australia) si položili otázku: Jsou pacienti fyzicky nesnášenliví na lepek nebo je to psychické?

Účastníci experimentu byli jedinci, kteří se popisovali jako neceliaci (onemocnění), ale věřili, že jsou citliví na lepek. Jedinci byli rozděleni do do dvou skupin. První bylo při experimentu podáváno jídlo s lepkem, druhé bez lepku. Ani jedna skupina nebyla seznámena s tím, zda právě jejich pokrmy budou obsahovat lepek. Navíc byly vyřazené potraviny, které by mohly působit dráždivě (fruktany, mléko). Výsledek byl zvláštní. Obě skupiny (konzumující lepek i nekonzumující lepek) v průběhu experimentu vykazovaly charakteristické symptomy citlivosti na lepek. Ve druhé části experimentu tyto dvě skupiny byly prohozeny (bez toho, aby se jim to řeklo). Tato změna měla sloužit k porovnání, kdy na jedné osobě bude vyzkoušen jídelníček bez lepku i s ním. Tentokrát z toho vědci byli zmateni ještě mnohem více. Symptomy se totiž opět projevily u obou skupin. Bez žádného evidentního spouštěče. To dokázalo vliv psychiky a takzvaný nocebo efekt. Účastníci experimentu očekávali, že v pokusu budou konzumovat jídla s lepkem, tím pádem, že to u nich vyvolá potíže, a také vyvolalo.

Jak mohl nocebo efekt někoumu způsobit opravdové příznaky při konzumaci neškodného jídla, jako v experimentu s bezlepkouvou dietou? V roce 2015 Fiona Crichton a Keith Petrie z University of Auckland došly k závěru: „Internet zvýšil rozsah pro vytváření zdravotních strašáků a způsobil nárůst riskantních nocebo reakcí u jednotlivců vystavených dezinformacím o zdravotních hrozbách spojených s moderním životním stylem.“ Lepek není jediná součást výživy, která koluje mezi velkým množstvím informací a dezinformací na internetu. Stejné informační procesy můžeme zaznamenat u GMO potravin, ohříváného jídla v mikrovlné troubě, produktů s parabeny atd. Existuje nesčetné množství důkazů, že negativní myšlení a strach ze složek stravy mohou doopravdy složku udělat škodlivou.

Jak se proti tomu chránit?

Nejdůležitější je být více kritičtí k tomu, co čteme a slyšíme. Musíme pokračovat v konání, které bude dělat naše klienty chytřejší. To znamená, že pokud budujete podnikání v pomoci ostatním stát se zdravějšími, pamatujte si, že pozitivní zprávy jsou klíčem k redukci nocebo efektů a ke skutečnému zdraví. Strašení není správná cesta. Slova, která píšete či říkáte ostatním, mohou mít velký vliv.

Jiří Kubeš - Spoluzakladatel Projektu 90 | 06.03.2018

Komentáře

Zatím nikdo nehodnotil - buďte první!
Nahoru